Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Strecha namiesto klimatizácie? Vo výrobnom závode HELLA neďaleko Nového mesta nad Váhom sme realizovali aktívnu bielu strechu Icopal Parafor GS 130 s povrchom Noxite®. Jedná sa o moderné ekologické riešenie, ktoré znižuje povrchovú teplotu a prispieva k znižovaniu prehrievania strešných plášťov a okolia budov. 

Moderné a ekologické riešenie prispelo k úspore nákladov. V závode nemuseli inštalovať novú nákladnú klimatizáciu. Výrazne sa tak znížili náklady na chladenie, prestali s teplotnými prestávkami zamestnancov, na ktoré ročne vynakladali tisíce eur a súčasne sa priblížili k splneniu firemných cieľov CO2 neutrality.

Moderné strešné riešenie Icopal s aktívnym bielym povrchom Noxite® prinieslo:

  • ušetrenie investície 300 tisíc eur do ochladzovania výrobnej haly v plnom profile
  • zlepšenie mikroklimatických podmienok zamestnancov. Nie sú totiž potrebné teplotné prestávky
  • zníženie teploty na povrchu krytiny až o 15°C a vo výrobnej hale v priemere o 2,6 °C počas letných mesiacov
  • zníženie spotreby elektrickej energie počas letných tropických dní o 10 a viac percent a tým úspora cca 40 000 eur ročne
  • priblíženie sa k firemného záväzku znížiť CO2 do roku 2030 na technicky možné minimum
  • lepšie podmienky predĺžia životnosť a spoľahlivosť strojov a procesov vo výrobných halách
  • odstraňovanie nežiadúcich oxidov dusíka NOx z okolitého ovzdušia

Vďaka dobrým skúsenostiam plánuje spoločnosť aktívnu bielu strechu rozšíriť aj na ďalšie výrobné haly v Novom meste nad Váhom.